петак, 04. јун 2010.

HKD - CWA


ČLANOVI

Redovni članovi
Zlatomir Borovnica
Jadranka Bukovica
Borivoj Bukva
Tatjana Debeljački
Ratko Dimovski
Ivan Dobra Žirjanin
Srđan Duhović
Ernie Gigante Dešković
dr. sc. Rajko Glibo
Tatjana Jedriško Pančelat
dr. sc. Juraj Plenković
Željka Jurčić Kleković
Sanja Kozlica
Elfrida Mahulja
Vesna Miculinić Prešnjak
Ruška Nikolašević Stojanović
Tome Orlić
Valerio Orlić
Dražen Pavlić
Ivo Pavlić- Iko
Marija Pogorilić
Klara Polak Poljarević
Saša Radović
Riccardo Staraj
Josip Eugen Šeta
Desimir Širola
Jadranka Tarle Bojović
Ante Tičić
Savo Trbović
prof. dr. sc. Vasil Tocinovski
Kolinda Vukman
dr. Jadran Zalokar


Pričuvni članovi

Sanjin Ćiković
Vlado Franjević
Marina Jurić
Ivana Klovar
Zinaida Koševoj
Vesna Ladišić
Nikolina Marčelja
Malvina Mileta
Zlatko Moranjak
Marin Perčić
Lazar Radmanović
Daniel Radočaj
Nadija Rubeša
Darija Stipanić
Lari Šeta Tatjana Udović
Ljiljana Dobra
Nino Bijelac

Suradnici

Biljana Bokun – Lora
Radije Hoxha – Dija
Olga Lalić Krowicka
Rajko Đedović
(službeni fotograf)