недеља, 30. август 2009.

TATAJANA DEBELJACKI Димитриевска Пејчићопиена со песна,
не со вино!
твоите зборови
се како ветер
што ми ја
разнесуваат љубовта.

TATAJANA DEBELJACKI
Парашка Димитриевска Пејчић

Мирисам на босилек,
пријатно и Божјо,
и сакам до слобода.

TATAJANA DEBELJACKI
Парашка Димитриевска Пејчић

Калеми ме во душата

во блесок,
во природа,
јас јаболко петровка
жолта
Ти круша како мед
златна.

TATAJANA DEBELJACKI
Парашка Димитриевска Пејчић